Stručni tim

Veoma smo ponosni na saradnju sa Psiholološkim savetovalištem “Kućni prijatelj”.
Zahvaljujući savetima stručnog tima Savetovališta, koji čine psiholog, pedijatar, pedagog i logoped, sigurni smo da su u KlickerBox klubu igračaka mesto našle najzabavnije i najkreativnije edukativne igračke, kao i da će do Vaših vrata doći one igračke koje na najbolji način podstiču i prate razvoj Vašeg deteta.


Psihološko savetovalište “Kućni prijatelj” već punih 20 godina pruža stručnu pomoć svim članovima porodice.
Posebno iskustvo Savetovalište ima u radu sa decom svih uzrasta

– dijagnostika ranog psihomotornog razvoja
– program stimulacije različitih sposobnosti
– razvoj govora
– sticanje emocionalnih i socijalnih veština
– priprema dece za polazak u obdanište i školu
– procena zrelosti za polazak u školu

slobalogo

Psihološko savetovalište “Kućni prijatelj”
Sazonova 71/II
Beograd
011 283 71 64

Direktor Savetovališta – psiholog Slobodanka Obradović