Proces čišćenja igračaka

Čistoća i sigurnost igračaka jeste naš GLAVNI prioritet.

Svaka igračka koja uđe na naša vrata se najpre pregleda, očisti, dezinfikuje i steriliše kako bismo bili potpuno sigurni da Vam je šaljemo čistu i bezbednu za upotrebu.

Konsultovali smo predškolske ustanove, dečije bolnice i proizvođače igračaka i zahvaljujući njihovim savetima razvili proces čišćenja igračaka u 5 koraka, pri kom koristimo isključivo ona sredstva koja su bezbedna za zdravlje deteta.

drveneigracke

KlickerBox proces čišćenja igračaka u pet koraka:

1. Čišćenje površine

Najpre se površina igračke prebriše bebi vlažnim maramicama koje ne sadrže alkohol niti veštačke boje.

2. Dezinfekcija

Nakon čišćenja površine pristupa se dezinfekciji igračke koja se vrši 5% Asepssol dezinfekcionim deterdžentskim rastvorom. Rastvor Asepssola 5 uništava mikroorganizme i uklanja nečistoće sa igračke, a takvog je sastava da je bezopasan za zdravlje i ne šteti životnoj sredini.

3. Sterilizacija

Potom sledi sterilizacija igračke paročistačem (vodenom parom).

4. Ponovna provera

Kada se igračka osuši suvom pamučnom krpom, ponovo se detaljno proveri čistoća igračke, kao i njena ispravnost.

5. Vakum pakovanje

Kako bismo bili potpuno sigurni da će igračke tako čiste stići i na Vašu adresu, na kraju ih umotavamo streč folijom.