10 aktivnosti koje podstiču intelektualni razvoj deteta

junskipopust2

Za razvoj funkcionalnog mišljenja najznačajniji je period od treće do sedme godine. Čak 50% sinapsi (vezi između neurona) se razvije do pete godine, do sedme nešto preko 70%, da bi taj procenat u 12. godini iznosio 95. Ostalih pet procenata se razvija i obnavlja do kraja života. Znajući da su intelektualne sposobnosti u direktnoj vezi sa brojem sinapsi, nepotrebno je naglašaviti koliki je značaj podsticaja njihovog razvoja u ranom detinjstvu.

Pravilnim odabirom igara i aktivnosti, lako je stimulisati razvoj “malih sivih ćelija”.
Sledi deset predloga:

1. Igre memorije (odlične su i za razvoj sposobnosti percepcije i koncentracije)

memo

Djeco igračka “Memo” – dostupno u KlickerBox kutijama

  • Klasična igra memorije sa kartama – potrebno je pronaći dve istovetne (u zavisnosti od uzrasta odrediti i broj karata; za dvogodišnjake je dovoljno i tri do pet parova)
  • Igra “Pogodi šta je pojela maca”
    Na sto stavimo igračku – plišanu macu i par sitnijih igračaka (za jednogodišnje dete dovoljno je tri, za stariju decu nešto više sitnih igračaka). Dopustimo im da pogledaju igračke i imenuju ih. Na trenutak im skrenemo pažnju na nešto drugo (ili tražimo da zažmure), sakrijemo jednu od sitnijih igračaka i pitamo “Pogodi šta je pojela maca?”. Na taj način stimulišemo pažnju i memoriju.

2. Društvene igre  (razvijaju logičko razmišljanje, vežbaju pažnju i samokontrolu)

balans kaktus

Plan Toys igračka ” Balans kaktus” – dostupno u KlickerBox kutijama

  • Igračke uz koje se vežba balans, odnosno nastoji da održi ravnoteža igračke, kao i klasične društvene igre “Ne ljuti se čoveče”.
  • Iks-oks ( za ovu igru nije potrebno čekati da dete zna da piše i da je igra na papiru). Dovoljno je nacrtati tablu i pripremiti dve grupe identičnih predmeta i igra može da počne. Napredovanje u ovoj igri podrazumeva razmišljanje unapred i pravljenje “strategije”, čime se uspešno “zagrevaju male sive ćelije”.
magneti farma

Janod slagalica na magnete “Farma” – dostupno u KlickerBox kutijama

3. Slagalice
Sve vrste slagalica (počev od najjednostavnijih za najmlađe pa do onih sa velikim brojem delova) su odlična sredstva za razvoj opažanja, memorije, uočavanje odnosa deo-celina…

4. Čitanje
Značaj svakodnevnog čitanja (bilo da odrasla osoba čita detetu ili dete samo lista svoje knjige i “čita”) se ogleda u razvoju centra za govor i bogaćenju rečnika, kao i u razvoju mašte.

5. Igra ponavljanja i dopunjavanja za razvoj govornih sposobnosti i memorije

Prvi učesnik počinje rečenicu, drugi je ponavlja i dopunjuje. Na primer:
-Meda je bio na pijaci i kupio jabuke…
-Meda je bio na pijaci i kupio jabuke i kruške…
-Meda je bio na pijaci i kupio jabuke i kruške i igračke…

6. Crtanje
Crtanje je značajno za razvoj kreativnosti, podstiče maštu. Kroz crteže se može mnogo toga saznati o emocijama deteta, a podstiče i intelektualni razvoj.

crtanjePrimer 1 – stavite predmet na sto i navedite dete da ga nacrta. Svoj doživljaj i viđenje predmeta dete prenosi na papir. Potpuno je nebitno da li crtež liči na zadati predmet (mogu učestvovati i deca koja su još u fazi žvrljanja, bitno je samo da razumeju šta se od njih traži).

Primer 2 – navedite dete nacrta omiljenu igračku ili bilo šta što je detetu dobro poznato, a trenutno mu nije u vidnom polju. Na ovaj način dete crta na osnovu “slike iz glave”, tj. po sećanju.

Primer 3 – podstaknite dete da nacrta nešto nepostojeće i imaginarno, neki lik iz bajke ili mašte. Tada kreativnost u potpunosti dolazi do izražaja.

7. Muzika

slika6

Kockica Eco Toys “Zvučne kutije” – dostupno u KlickerBox kutijama

Deca uživaju u proizvođenju zvukova različitim predmetima. Razne zvečke, metalofoni, bubnjevi, daire, …, samo su neki od instrumenata koje deca obožavaju.

8. Mini pozorišne predstave

slagalica sumske

Janod slagalica “Šumske životinje” – dostupno u KlickerBox kutijama

Male kućne pozorišne predstave uz pomoć sitnih igračaka i uz aktivno učešće deteta su odličan način za rešavanje raznih problema i učenje pravilima ponašanja, komunikacije, socijalizacije…Davanje detetu uloge odraslog i onog koji treba da reši neki problem je veoma zabavno i može pomoći da sagledamo kako određene situacije izgledaju iz dečije perspektive.

9. Pravljenje, kreiranje, recikliranje

Sve su to aktivnosti koje podstiču kreativnost i razvijaju senzorne sposobnosti deteta. Dete neposredno uči o materijalima i predmetima sa kojima radi.

10. Fizička aktivnost
Na ovom spisku, sasvim slučajno na kraju, a verovatno najvažnija aktivnost.
Ovde prenosimo samo deo inervjua Ranka Rajovića, autora knjige “IQ deteta – briga roditelja” :

Rotacija oko svoje ose aktivira veliki broj neurona, posebno ako se dete samo rotira, jer taj pokret utiče na stimulaciju razvoja sinapsi. Slično je i sa igrom “helikoptera” (roditelj uhvati dete za obe ruke i vrti se zajedno sa njim). Trčanje, preskakanje, dodavanje lopte – aktivnosti su koje stimulišu rad oka (akomodaciju) i time preventivno deluju na neke od poremećaja učenja (dokazano je da neki od oblika disleksije nastaju zbog usporene akomodacije oka). Najobičnije dodavanje lopte od sunđera, prikladne i za dnevnu sobu, razvija akomodaciju, koordinaciju pokreta, hvatanje prstima (važno i za razvoj grafomotorike, koja dodatno utiče na formiranje velikog broja sinapsi). Klikeri razvijaju toliko sposobnosti, da bih tu igru, kao obaveznu, uveo u svim vrtićima. Podsticajno deluje na grafomotoriku i akomodaciju, a prisutne su i apstraktna klasifikacija i serijacija, koje pomažu razvoj matematičkih sposobnosti.”

Za kraj je važno dodati da se intelektualni razvoj, na sreću, velikom merom dešava i spontano i intuitivno od strane deteta. Ono svakodnevno dolazi do novih saznanja, a na roditeljima, bakama, dekama, tetkama, prijateljima i ostalim dragim ljudima je da mu obezbedimo podsticajnu sredinu kao i da stimulišemo radoznalost, kreativnost, maštovitost…

Izvor: Rastemo